Gustaf

I hela fyra generationer, med start redan
1897 påbörjade
den 1:a generationen i glas-
släkten Leek i Glasriket sin bana inom
glaskonsthantverket.

Dom två första generationerna Gustaf och
Axel Leek arbetade främst med kristall-
slipning.

Följande två generationer kompletterade
yrkeskunskapen även med handgravyrer i
kristall.

Alla fyra generationernas alster finns utställda
till beskådan i Konstglasgalleriet.

Peter Leek
Verksam som glasslipare och gravör i sin
faders firma 1945-1958. Egen företagare
1965-1990. Numera som hobby.


Axel

 


Peter Leek


Glaskonstnären och gravören

Jens P. Leek föddes 1958, och är den fjärde
generationen i glassläkten Leek. Han har ut-
vecklat en ny unik teknik av handgravyrer i
kristall.

Jens har på ett enastående sätt fångat vilda
djur och naturmotiv i gravyrens mångfasett-
erande uttrycksätt. Hans känsla för form,
noggrannhet och detaljer är hans personliga
kännetecken som rönt hans alster stor upp-
märksamhet och erkännande hos omdömes-
gilla samlare runt om i världen.

Företagskristall
Genom årens lopp har nya tekniker och
uttrycksätt i kristall utvecklats. Vi kan idag
erbjuda logotype och varumärkesgravyrer med
100 %-ig exakthet. Personliga och unika
företagsprodukter lämpliga som kundgåvor,
säljpremier, uppvaktning och avtackning osv..
Även speciellt designade dekor som anknyter
till företags verksamhet, produkter mm. kan
framskapas efter kunders önskemål.

Glasets Hus i Orrefors - När Du söker något
utöver det vanliga.


Jens P. Leek

 


Glasets Hus i Orrefors
Vallgatan 4 - 380 40 Orrefors
Tel. 0481-301 68 Fax. 0481-301 62
www.glasetshus.com - info@glasetshus.com